קטע:רש"י על שמואל א כ לד

"נעצב אל דוד" - בשביל דוד

"כי הכלימו אביו" - בשביל דוד