קטע:רש"י על שמואל א כ כב

"ואם כה אומר וגו' לך כי שלחך" - הקב"ה אומר לך לברוח ולהמלט