קטע:רש"י על שמואל א כ יד

"ולא אם עודני חי" - לשון בקשה הוא כמו (מלכים-ב ה יז) ולא יתן נא לעבדיך ואינו זז ממשמעו ולא תעשה לי טובה בעודני חי שתעשה עמי חסד ה' בטרם אמות ומהו החסד שלא תכרית את חסדך מעם ביתי בזאת תכרות לי ברית בחיי