קטע:רש"י על שמואל א כ טו

"ולא בהכרית ה'" - וגם לא תסיר חסדך מה' כי אף בבא הפורענות על בית אבי שידעתי שיכרית המקום את אויביך