קטע:רש"י על שמואל א כ ג

"כפשע" - כפסיעה אחת נפטרתי מפניו והכה בחנית בקיר באותה פסיעה נצלתי מן המות