פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כט ג

"מיום נפלו" - מיום חנייתו עלי