רש"י על שמואל א כח כד

"עגל מרבק" - (תרגום) עגל פטים