קטע:רש"י על שמואל א כח יט

"אתה ובניך עמי" - במחיצתי