קטע:רש"י על שמואל א כז י

"אל פשטתם" - למ"ד מתחלפת בנו"ן כמו ויעש לו נשכה בספר עזרא (נחמיה יג ז) כמו לשכה