פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כז ה

"ולמה ישב עבדך וגו'" - ואהיה לך למשא