פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כו יט

"הסיתך בי" - לשנאתי כל הסתה לשון שומה אמיטמינ"ש בלע"ז

"ירח מנחה" - יקבל ברחמים תפלתי להשיב חמתך ממני

"כי גרשוני" - מארץ ישראל

"לך עבוד אלוהים אחרים" - היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ בזמן הבית כאלו עובד עבודה זרה ויונתן תרגם איזיל דוד ביני עממיא פלחי טעותא