פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כו ז

"מעוכה" - נעוצה