פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כה יד

"אחד מהנערים" - שלה

"ויעט בהם" - (תרגום) אפרחינון במלין (ילקוט שמעוני רמז קל"ד ופירושו הכריחם בדבריו הרעים) לשון עיט (בראשית טו יא)