קטע:רש"י על שמואל א כה י

"מי דוד" - מה הוא חשוב שאתן לו את שלי הלא מרות המואביה בא