קטע:רש"י על שמואל א כג כח

"סלע המחלקות" - שהיה לבו של שאול חלוק לשתי דעות אם לשוב להציל את ארצו מיד פלשתים או לרדוף ולתפוש את דוד כן תרגמו יונתן