פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כג כד

"לפני שאול" - שהיה שאול עתיד לילך אחריהם והם הלכו לפניו לחפש אל נכון