קטע:רש"י על שמואל א כג כב

"כי אמר אלי" - מי שאמר

"ערום יערים הוא" - מתנהג הוא בערמה היום כאן ולמחר במקום אחר כדי שלא יודע מקומו