קטע:רש"י על שמואל א כג טז

"ויחזק את ידו" - חידש ברית שביניהם