קטע:רש"י על שמואל א כג ז

"נכר אותו אלהים בידי" - הסגיר וכן (עובדיה א יב) ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו וממשקל החזקים הוא כמו (איכה ב ט) אבד ושבר בריחיה ואם בקש לדבר במשקולת הרפים היה נקוד נכר

"נסגר לבא בעיר דלתים ובריח" - ויבטח בכך ולא יחוש לברוח ממנו