קטע:רש"י על שמואל א כב יח

"לדויג" - נשתנה שמו אמר לו נתפסת כדג אתה הלשנת עליהם אתה הרוג אותם