קטע:רש"י על שמואל א כב ו

"כי נודע דוד" - כי התבונן להשמר ממנו

"תחת האשל ברמה" - אחת שהיתה בגבול בנימן ורבותינו אמרו (תענית ה ב) היא היתה רמה של שמואל ושני מקומות הן וכן מדרשו ושאול יושב בגבעה בזכות האשל הגדול אשר ברמה שהיה מתפלל עליו