פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א כא ט

"ואין יש פה" - ואם יש פה

"נחוץ" - בבהילות