קטע:רש"י על שמואל א כא ז

"לשום לחם חם" - אחר ביום הלקח זה ורבותינו אמרו (יומא כא א) חם ביום הלקחו גם ביום סלוקו חם כיום סדורו