קטע:רש"י על שמואל א כא ה

"אך מאשה" - בקושי אני מאכילן לזרים אך זה אי אפשר שאכילנו לטמאים