קטע:רש"י על שמואל א יח ל

"ויצאו שרי פלשתים" - לבא בגדודים לשלול שלל בישראל