קטע:רש"י על שמואל א יח כא

"בשתים תתחתן בי" - שתי בנות יש לי באחת מהן תתחתן בי וכן תרגם יונתן בחדא מתרין כיוצא בו (שמואל-ב כד יב) שלש אנכי נוטל עליך אחת משלש כמו שמפורש שם בחר לך אחת מהם