קטע:רש"י על שמואל א יח י

"ויתנבא" - ואשתטי נביא ושוטה מדברים דברי רמזים שאינם ניכרים