פתיחת התפריט הראשי

"גם את הארי גם הדוב" - הרי אלו רבוין ארי ושני גוריו ודוב ושני ילדיו