קטע:רש"י על שמואל א יז לו

"גם את הארי גם הדוב" - הרי אלו רבוין ארי ושני גוריו ודוב ושני ילדיו