קטע:רש"י על שמואל א יז לד

"ובא הארי ואת הדוב" - (תרגום) ואתא אריא ואף דובא