קטע:רש"י על שמואל א יז כב

"שומר הכלים" - של בני הצבא