קטע:רש"י על שמואל א יז טז

"השכם והערב" - אמרו רבותינו (סוטה מב ב) כדי לבטלם מקריאת שמע