קטע:רש"י על שמואל א יד כט

"עכר אבי את הארץ" - בלבל את דעתם ואת ישועתם כמים עכורים