פתיחת התפריט הראשי

"עכר אבי את הארץ" - בלבל את דעתם ואת ישועתם כמים עכורים