פתיחת התפריט הראשי

"דמו" - המתינו כמו (יהושע י יב) שמש בגבעון דום וכן (תהלים לז ז) דום לה' אם כה יאמרו דומו ונעלה אליכם שעתם מצלחת ולבם רם עליהם