קטע:רש"י על שמואל א יג כב

"ותמצא לשאול" - על ידי נס