קטע:רש"י על שמואל א יג יב

"ואתאפק" - נתחזקתי על רצוני שהיה לבי אומר להמתין לך על כרחי העמדתי את לבי ואעלה העולה