קטע:רש"י על שמואל א יג יא

"מה עשית" - הלא אמרתי לך הנני יורד אליך להעלות העולה אני אעלה אותה ולא אתה

"למועד הימים" - בתחלת היום