קטע:רש"י על שמואל א יג ו

"ובחוחים" - מקום קבוצת חוחים שפינ"י בלע"ז

"ובצרחים" - פליישי"ץ בלע"ז

"ובבורות" - גומות