קטע:רש"י על שמואל א יג ד

"וגם נבאש ישראל" - נבאש ריחם בפלשתים לשון שנאה

"אחרי שאול הגלגל" - הוא שאמר לו שמואל (לעיל י ח) וירדת לפני הגלגל