פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א יב יז

"הלא קציר חטים היום" - והגשמים סימן קללה וקשה בעיני הקב"ה להביא פורענות חנם אף על פי כן יש בי כח ואקרא אל ה' ויתן קולות ומטר

"ודעו וראו" - כי לא הייתם צריכים לשאול מלך לזלזל בי