פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א יב יד

"והיתם גם אתם" - ותתקיימו לאורך ימים גם אתם גם המלך