פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א יב טז

"התיצבו וראו וגו'" - וכשם שעל ידי תפלתי אני יכול לשנות את העתים כך אם פגעה בכם מלחמה היה כח בתפלתי לעמוד על האויב ולא הייתם צריכים לשאול מלך בחיי ואף על פי שאני זקן