פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א יב ו

"אשר עשה את משה ואת אהרן" - להיות נכונים לשליחותו להוציא אבותיכם ממצרים