קטע:רש"י על שמואל א יא ב

"כל עין ימין" - כמשמעו ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני רמז קיא) הביאו לי ספר תורתכם שנתנה מימין ואשרפה על שכתוב בו (דברים כג ד) לא יבא עמוני ומואבי וגו'

"חרפה" - גדוף