פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א ט כה

"וידבר עם שאול על הגג" - מוכיחו ומלמדו ליראה את הקב"ה