פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א ט ט

"לפנים בישראל" - הסופר כתב זאת ואין זה מדברי נער שאול

"כי לנביא היום" - למי שקורים אותו נביא היום היו קורים לפנים רואה