פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א ט ו

"את דרכנו" - מעשה האתונות מה נהיתה בם שבשבילם הלכנו את כל הדרך הזה