קטע:רש"י על שמואל א טז יג

"ותצלח רוח ה'" - רוח גבורה