קטע:רש"י על שמואל א טז ו

"ויאמר אך נגד ה' משיחו" - ויאמר בלבו אך אמת הוא זה שזה הגון למלכות