פתיחת התפריט הראשי

"אגג מעדנות" - יונתן תרגם אגג מפנקא

"אכן סר מר המות" - באמת ידעתי כי סר וקרב עלי מרירת המות