פתיחת התפריט הראשי

"הנה שמוע" - בקולו טוב מזבח

"להקשיב מחלב אילים" - זה מוסב על הנה שמוע מזבח טוב ולהקשיב מחלב אילים